РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

12.04.2013

Седем са сигналите, постъпили през месец март на зеления телефон на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик, като от тях само 2 са основателни. След сигнал за сеч в резервата „Купена” е организирана акция, открила 3 самара, натоварени с незаконно добити дърва.

Самарите са унищожени на място, а нарушителите не са установени. Основателен е и сигнал за изхвърлени битови отпадъци в реката в квартал „Луковица” в Пещера. Дадено е предписание на кмета на община Пещера теренът да бъде почистен в срок до 20 април и да не се допуска повторно замърсяване. Неоснователни са сигналите за бутнато щъркелово гнездо в село Пищигово, за образувано нерегламентирано сметище около бившата мандра в село Калугерово и за замърсяване на въздуха от дейността на фабриката в село Елшица. Въпреки това е дадено предписание на директора й да спазва разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Предписание за класифициране на отпадъците от дейността е дадено на собственик на сервиз за ремонт на мотокари и електрокари на ул. „Димчо Дебелянов” в Пазарджик, за който е подаден сигнал за горене на гуми и масла.