РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

19.04.2013

  Конкурсна комисия определена със Заповед на директора на РИОСВ-Пазарджик № РД-08-41/15.04.2013 г., реши:

 1.) Допускат се до конкурс следните кандидати:
 
1. Деница Стоянова Стоянова
2. Анка Петрова Матова
3. Нено Ганчев Илков
4. Анна Николаева Царска
5. Радослава Спасова Демирева
6. Стоян Юриев Николов
7. Надежда Димитрова Павлова
8. Иван Савов Андров
9. Емилия Ангелова Китова
10. Иванка Николаева Аргирова
11. Цветанка Василева Кузева
12. Живка Романова Киприна
13. Делка Георгиева Куртакова
14. Теодора Георгиева Йовчева
15. Цветелина Василева Кърпелова
16. Георги Любенов Спасов
17. Гергана Йорданова Бабачкова
18. Дарина Пенева Тодорова
19. Георги Иванов Тонов
20. Атанаска Георгиева Георгиева
21. Мария Петрова Илинчева
22. Димка Лазарова Синапова
23. Димка Георгиева Димитрова
24. Ася Атанасова Дерменджийска
25. Гретхен Петкова Генчева
26. Анета Тодорова Александрова
27. Нора Димитрова Николова
28. Велислав Петров Фингарски
29. Костадинка Стоянова Коларова
30. Милва Валентинова Николова
31. Веселина Тодорова Димитрова
32. Стефка Василева Касабова
33. Елена Красимирова Величкова
34. Мария Илиева Джокова
35.Владимир Петев Томов
36. Недялка Макариева Джумайова
 
2) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
  
Име, презиме и фамилия
Основание за недопускане
1. Димитрийка Виденова Димитрова
Чл. 20  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители-Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността
2. Иван Стефанов Навущанов
Чл. 20  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители- Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността
3. Веселина Иванова Павлова
Чл. 20 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители-Липса на документ за придобита образователно-квалификационна степен
4. Снежана Стоянова Желязкова
Чл. 20, ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители- Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността
5. Гергана Славчева Ватахова
Чл. 20  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители- Липса на документ за придобита образователно-квалификационна степен
6. Йорданка Върбанова Стойкова
Чл. 20  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители- Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността
7. Теодора Георгиева Дечева
Чл. 20  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители-Липса на документ за придобита образователно-квалификационна степен
8. Мария Петрова Кабова
Чл. 20  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители- Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността
9. Петя Георгиева Аврониева
Чл. 20  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители- Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността
10. Марияна Василева Вечева
Чл. 20  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители- Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността
11. Силвия Бориславова Манджукова
Чл. 20  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители- Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността
12. Соня Василева Нонова
Чл. 20 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители-Липса на документ за придобита образователно-квалификационна степен
13. Гергана Иванова Георгиева
Чл. 20  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители- Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността
14. Венцислав Димитров Ангелов
Чл. 20  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители- Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността
15. Цветелина Николаева Байрякова
Чл. 20  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители- Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността
16. Цветана Николова Николова
Чл. 20  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители- Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността
17. Мартин Боянов Комсийски
Чл. 20  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители- Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността
18. Виолетка Стефанова Янева
Чл. 20   от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители- Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността
 
 Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.
Дата и място за провеждане на тест - 09.05.2013 г., сградата на РИОСВ-Пазарджик, информационен кабинет, етаж 3.
Час на провеждането на тест:
1.      от 10,00 ч. за участници от № 01 до № 09;
2.      от 11,00 ч. за участници от № 10 до № 18;
3.      от 12,00 ч. за участници от № 19 до № 27;
4.      от 13,00 ч. за участници от № 28 до № 36
 
Резултатите от теста  и списък с допуснатите до интервю кандидати ще бъдат оповестени след 16,00 ч. на 09.05.2013 г. на информационното табло и интернет-страницата на РИОСВ-Пазарджик.
 
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 10.05.2013 г. от 10,00 ч. в сградата на РИОСВ-Пазарджик, етаж 4, стая № 11.
  
Информационни източници, които могат да се ползват при подготовка за конкурса, са:
1. Закон за държавния служител;
2. Законовите и подзаконовите нормативни актове касаещи опазване на околната среда;
3. Закон за администрацията;
4. Наредба за административно обслужване
 
 
Камелия Манолова Георгиева
Председател на конкурсната комисия
19.04.2013 г.