РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

09.05.2013

 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

Списък с резултати от проведен тест в конкурс за длъжността „Младши експерт административно обслужване” в дирекция „АФПД” на РИОСВ-Пазарджик


1. Кандидати, явили се на тест:

Още /Пълен текст на протокола/