РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

16.05.2013

                                         СЪОБЩЕНИЕ


за участниците в конкурс за длъжност „Младши експерт административно обслужване” в дирекция „АФПД” на РИОСВ-Пазарджик


Уважаеми участници в проведения конкурс за длъжност „Младши експерт административно обслужване” в дирекция „АФПД” на РИОСВ-Пазарджик,

Уведомяваме Ви, че бихте могли да получите извлечение от протокола отразяващ окончателните резултати от проведения конкурс в сградата на РИОСВ-Пазарджик, етаж 4, стая № 21 от главен специалист „Човешки ресурси и финансова дейност”-Наталия Дичева от 13,30 ч. на 16.05.2013 г. до края на работния ден на 18.05.2013 г.


Комисия:


Председател: /п/
                   /Камелия Георгиева/


Членове:
               1. /п/
                  /Гергана Чапразова/

               2. /п/
                 /Наталия Дичева/