РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

06.06.2013

 През месец май експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 103 проверки в 82 обекта. Дадените предписания са 51. За нарушения на екологичното законодателство са съставени два акта - за нарушение на Закона за лечебните растения (търговия с билки под специален режим) и за нарушение на Закона за биологичното разнообразие (нарушени условия в Решение по оценка за съвместимост).

Издадените наказателни постановления са 4 на обща стойност 11 000 лева - на "БРОКС" ООД - Пазарджик, санкция от 7 000 лв. за нарушение на Закона за управление на отпадъците – изгаряне на отпадъци от автомобилни гуми на територията на общинското сметище. Санкция от 2 000 лв. е наложена на Управителя на "БРОКС" ООД - Пазарджик за това, че не е изпълнил предписания на РИОСВ да определи зона в границите на депото за самостоятелно третиране на биоразградими отпадъци, като не се допуска смесването им с общия поток на битовите отпадъци, както и да не се допуска приемането на отпадъци за обезвреждане без придружаваща документация, охарактеризираща вида на отпадъците, предназначени за депониране.

Глоби по 1 000 лева са наложени на две физически лица за незаконна сеч на дърва в границите на резерват „Купена”.