РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

17.06.2013

 Сигнал на „Зеления телефон” от 5 юни, за замърсяване във водите на р. Марица в района на завода за хартия в гр. Белово предизвика незабавна проверка на РИОСВ-Пазарджик.

След проверка на обекта, сочен за възможен замърсител експертите установиха, че радиалният утаител на пречиствателната станция на завода е запълнен с утайки, които заедно с отпадъчните води преливат в речното корито. Това определя сигнала като основателен, а замърсяването като залпово. Анализът на взетите водни проби показва многократно превишение на индивидуалните емисионни ограничения по показатели неразтворени вещества и химическа потребност от кислород. Експертите са предписали като адекватна и спешна мярка за прекратяване на замърсяването включване в режим на работа на втория радиален утаител на пречиствателната станция. До края на проверката замърсяването е прекратено.

На отговорните лица е съставен акт по Закона за водите. За такова административно нарушение в Закона е предвидена финансова санкция в размер от 1 000 лева до 5 000 лева.