РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

06.07.2012

В резултат на упражнен контрол и дадени от РИОСВ предписания от началото на 2012г. бяха ускорени процедурите и закрити 11 селски сметища с преустановена експлоатация - в с.Мененкьово - общ.Белово, с.Бозево - общ.Велинград, с.Бошуля, с.Карабунар, с.Виноградец, с.Славовица, с.Горно и Долно Вършило, с.Ковачево – общ.Септември, с.Фотиново – общ.Батак и с.Динката – общ.Лесичово.

До началото на 2012 год. закритите депа за неопасни отпадъци в селата на област Пазарджик са 76. Общините Пещера, Панагюрище, Стрелча, Батак и Ракитово са закрили всички селски сметища и експлоатират само общинските депа за битови отпадъци. Предстои закриването на още 22 в общините : Белово -3, Брацигово-1, Велинград-6, Лесичово-5, Септември-5 и 3 в Пазарджик. Те са със спряна екстплоатация и не функционират като такива.

От 2005 год., със Заповед на директора на РИОСВ, в регион Пазарджик беше преустановена експлоатацията на всички селските сметища. В момента битовите отпадъци се обезвреждат само на 11–те общински депа за неопасни отпадъци.