РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

01.07.2013

 Със системен контрол, предписания и санкции РИОСВ канализира дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци от лечебните заведения в областта.

Процесът продължи пет години и е част от заложени мерки в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г. Проверени са 84 юридически лица извършващи дейности с болнични отпадъци, включително и лечебните заведения за извънболнична помощ. Дадени са 89 предписания. В резултат на изпълнението им е постигната основната цел - предотвратяване изхвърлянето на болнични и опасни болнични отпадъци в съдовете за битови отпадъци.

Още през 2009 г., съвместно с представител на общинските администрации РИОСВ извърши проверки на дейностите с болнични отпадъци от хуманитарната медицина във всички общини на територията на област Пазарджик. Целта на проверките беше да се идентифицират обектите, които генерират този вид отпадъци и се пристъпи към класифицирането им, както и към регламентиране на дейностите с тях. Дадени бяха предписания за сключване на договори с лица, които имат право да извършват последващо третиране.

В резултат на проверките бяха обхванати допълнително:
• 27 частни лекарски и стоматологични кабинета в община Велинград;
• 41 частни лекарски и стоматологични кабинета в община Панагюрище;
• 23 частни лекарски и стоматологични кабинета в община Септември;
• 6 частни лекарски и стоматологични кабинета в община Батак;
• 180 частни лекарски и стоматологични кабинета в община Пазарджик;
• 5 частни лекарски и стоматологични кабинета в община Стрелча;
• 14 частни лекарски и стоматологични кабинета в община Брацигово;
• 27 частни лекарски и стоматологични кабинета в община Пещера;
• 17 частни лекарски и стоматологични кабинета в община Белово;
• 13 частни лекарски и стоматологични кабинета в община Ракитово;
• 5 частни лекарски и стоматологични кабинета в община Лесичово;

През 2012 г. директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде Заповед за налагане на принудителна административна мярка - спиране експлоатацията на инсталация за третиране на отпадъци от обект - „ Групова практика по първична дентална помощ – Пазарджик“ , извършвала до момента дейността изгаряне на отпадъци незаконно, без необходимото разрешително. Заповедта е изпълнена.

За периода 2009-2013 г. с решение на Директора на РИОСВ – Пазарджик са утвърдени 21 програми за управление на дейностите, свързани с болнични отпадъци. Издадени са 16 разрешения и 1 регистрационен документ за извършване на дейности с болнични отпадъци. За допуснати административни нарушения са съставени четири акта.