РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

09.07.2013

 СЪОБЩЕНИЕ


С писмо на МОСВ от 03.07.2013 г. сме уведомени относно преустановяване на всички назначения на служители в структурите. В тази връзка текущата конкурсна процедура за назначаване на държавни служители на длъжности „Мл. експерт масово разпространени отпадъци” и „Мл. експерт комплексно предотвратяване и контрол на замърсяване, и екологична отговорност” се прекратява.


С уважение,/п/

инж.НИКОЛАЙ ЛУЛОВ
Директор РИОСВ