РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

29.07.2013

 На 2 август 2013г. /петък/ РИОСВ-Пазарджик ще проведе информационен ден за представяне на проект „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” на който инспекцията е бенефициент.

Опазването и устойчивото управление на четирите резервата е основна цел на проекта. Освен изграждането на посетителска инфраструктура, основните дейности включват проектиране, реализация и поддръжка на специализиран сайт за четирите резервата, оформяне на образователен маршрут по протежението на пътеките за посетители, оптимизация на управлението, разработване на планове за управление с включена инвентаризация на горите и др. След разработването им ще се получи информация за състоянието на горите, на флората и фауната в резерватите.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Общата му стойност е 415 000,00 лв., а срокът за изпълнение - от 13.07.2012г. до 31.03.2015г.

Информационният ден ще се проведе от 10:00 до 17:00 часа в сградата на РИОСВ-Пазарджик, на ул. „Генерал Гурко” № 3, ет. 3 - Информационен кабинет.