РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

05.08.2013

 През месец юли 2013г. експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 79 проверки в 64 обекта. Дадените предписания са 42. За нарушения на екологичното законодателство са съставени четири акта - на мандрата в с. Карабунар и на предприятие за консервиране на плодове и зеленчуци в Пазарджик по Закона за водите, за изпускане на опадъчни води, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения в разрешителните за заустване. За водене на невярна отчетност и неизпълнение на предписание са съставени два акта по Закона за управление на отпадъците на юридическо лице от Пазарджик.

През юли 2013г. са издадени шест наказателни постановления на обща стойност 3 700 лева. За нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в близост до дигата на р. Луда Яна, на четири физически лица от Пазарджик са наложени глоби от 300 лв. по Закона за управление на отпадъците. За извършена незаконна сеч в резерват «Купена» са наложени глоби от 1000 и 1500 лева по Закона за защитените територии на две физически лица от гр. Пещера.