РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

20.08.2013

Със заповед на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова, считано от 12 август 2013 година Велина Витекова е назначена за директор на РИОСВ-Пазарджик.

Велина Витекова е педагог-инженер еколог с магистърска степен от ЮЗУ”Неофит Рилски” гр. Благоевград. Второ висше образование по специалност „Счетоводство и контрол” получава във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”.

Професионалният си стаж в областта на екологията натрупва в периодите 2002 – 2005г. и 2009 – 2011г. в администрацията на община Пазарджик като главен експерт в сектор „Екология”.

На 19 август 2013 година г-жа Витекова официално се представи пред екипа на инспекцията.