РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

11.09.2013

  Тридесет и девет сигнала подадоха от началото на годината граждани, фирми и институции на „Зеления телефон” на РИОСВ-Пазарджик и чрез телефон 112. Четири са от последния месец – август 2013г.

Констатациите от проверките определиха три от сигналите за неоснователни. Ранен щъркел в село Исперихово, на пътя за гр. Пловдив не беше намерен. Сигналът за палене на отпадъци на сметището в гр. Брацигово също е неоснователен. При проверката, извършена съвместно с представител на община Брацигово се констатира самозапалване на газ-метан по откоса, от вътрешната страна на депото, вследствие на прибутване на отпадъците. Проверка на РИОСВ по сигнал за силна миризма от магазин „Тарита” в кв. „Запад” не потвърди проблема. Не бяха констатирани неприятни миризми от обекта. Дадени са предписания да се извърши класификация на отпадъците, да се въведат и водят редовно отчетни книги за отпадъците и предаването им да става въз основа на писмен договор с фирма, притежаваща разрешение за дейности с отпадъци.

Основателен е сигналът на гражданин от Велинград за запрашаване от дейността на цех за пелети в квартал „Каменица”. Проверката установи, че съхранението на триците на открито ги превръща в източник на неорганизирани прахови емисии. Изискванията в издаденото разрешително са да се съхраняват в затворено помещение. Теренът около обекта е замърсен с трици в радиус около 40 метра, но в рамките на производствената площадка. На собственика са дадени предписания да представи в РИОСВ копия от договорите с доставчиците на трици и да изгради затворено помещение за съхранението им.