РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

07.10.2013

Експерти на РИОСВ определят като добро взаимодействието с общините и кметствата в област Пазарджик при решаване на случаи с нерегламентирано изхвърлени отпадъци на неразрешени места. Няма констатирано бездействие от страна на отговорните лица по отношение на образувани нерегламентирани сметища. Общините са създали системи за контрол на дейностите с битови и строителни отпадъци и въвели йерархия при управлението им, констатират проверки на РИОСВ-Пазарджик от началото на 2013 год.
За периода януари-септември експертите извършиха 44 проверки по чистотата на населените места и републиканска пътна мрежа във всички общини. Дадени са 17 предписания за почистване, от които 16 са изпълнени. В резултат на ефективен превантивен и последващ контрол са почистени 34 локални сметища, възстановени са качествата на 113 дка. земеделски земи, почистени са крайпътни участъци на републиканската и общински пътни мрежи и входно-изходни зони на населени места в общините: Пазарджик, Велинград, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Батак, Брацигово и Септември.