РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


14.06.2012

На 19 юни 2012 г. (вторник) в зала „Архитектурен съвет” на Община Пазарджик ще се проведе междуведомствен семинар на тема „Подобряване на междуинституционалното сътрудничество в превенцията, разследването и разрешаването на случаи на бракониерство и незаконна търговия със защитени видове”.

Участници в обучението освен експерти по биоразнообразие от РИОСВ-Пазарджик ще бъдат и служители от РДГ, РДВР, Районна прокуратури, Съд, Дирекция „Криминална полиция” на МВР, НПО и др. Семинарът се провежда в 11 града по график и е организиран от Дирекция „Национална служба за защита на природата” на МОСВ и Българска Фондация Биоразнооразие.

От 10,30 ч. е предвиден брифинг за журналисти.