РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

16.10.2013

 При планов контрол на винарски изби и консервни предприятия през последния месец експерти на РИОСВ-Пазарджик установиха нарушения на Закона за водите. Проверките се извършват в този период на година заради сезонно натоварване на пречиствателните съоръжения на обектите.

Проверка във ”ВК Виноградец”АД, с. Виноградец констатира заустване на отпадъчни води от винарската изба в отводнителен канал без разрешително. Съставен е акт за административното нарушение. Дадено е предписание за откриване на процедура за издаване на разрешително за заустване. За това нарушение в Закона за водите е предвидена финансова санкция в размер от 2 000 до 10 000 лева.

Анализ на водни проби от Винарска изба „Огняново уайнъри ”ЕООД , с. Огняново констатира завишение на индивидуалните емисионни ограничения на отпадъчните води от обекта по показатели: биологична потребност от кислород 5 и рН., за което на фирмата ще бъде наложена текуща месечна санкция от 1447 лв.

Проверката в „Калуфрукт ”ЕООД, с. Калугерово - предприятие за консервиране на плодове и зеленчуци не установи превишаване на индивидуалните емисионни ограничения на обекта. Дадено е предписание за почистване на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

Извършен анализ на отпадъчните води на „Томатоярд ”ЕООД - предприятие за консервиране на плодове и зеленчуци в гр. Пазарджик установи превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показатели: неразтворени вещества, биологична потребност от кислород 5, общ азот и общ фосфор. За констатираното нарушение е съставен акт. Предвидената санкция в Закона за водите за това нарушение е от 1000 до 5000 лева.