РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

03.12.2013

 Препаратите за растителна защита с изтекъл срок на годност в област Пазарджик се съхраняват в 13 склада и 3 „Б-Б” куба. По експертна оценка те са около 60 тона, в твърдо и течно състояние.

Общините Пазарджик, Панагюрище и Ракитово съхраняват препаратите в Би-Би кубове и имат договор за ремонт и саниране на съоръженията с „Бал Бок Инженеринг”АД, а община Стрелча е в процес на преговори за обезвреждане на препаратите в склада в село Смилец.

РИОСВ-Пазарджик провежда ежегоден мониторинг на състоянието на тези обекти. Контролните проверки за 2013г. приключиха преди дни. Констатираните нарушения и пропуски са отстранени по предписания на експертите на РИОСВ в определените срокове.

Допълнително се извърши заснемане на географските координати на складовете и „Б-Б” кубовете за пестициди с изтекъл срок на годност по искане на Изпълнителната агенция по околна среда. Координатите бяха определени с помощта на GPS устройство.