РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

03.01.2014

 Комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите, на основание чл. 69 а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомява участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Разработване на планове за управление на всеки един от четирите резервата „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката” в териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик, че ценовите оферти на допуснатите до участие ще бъдат отворени и оповестени на 08.01.2014 г. (сряда) от 11:00 часа в сградата на РИОСВ-Пазарджик – бул. „Ген. Гурко” 3, ет. 3, стая № 6.