РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

08.01.2014

 На 20-ти януари 2014г. изтича срока за подаване в РИОСВ на отчетите на билкозаготвителите за дейността им през 2013 година. До тази дата, всяка година, Законът за лечебните растения ги задължава да предоставят информация за количествата билки, изкупени и реализирани на пазара през предходната година и за наличните към момента количества в складовите им бази. Подалите неверни данни и неспазилите този срок търпят финансови санкции. За физическите лица глобите са в размер от 100 до 1 000 лева, а за юридическите – имуществени санкции от 300 до 2 500 лева.

През 2013г. в РИОСВ-Пазарджик бяха регистрирани нови 3 билкозаготвителни пункта. Прекратена е дейността само на един. Общият им брой е 76. До момента в РИОСВ-Пазарджик са подали годишните си отчети собствениците само на 3 от тях.

Годишна справка за билки