РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

09.01.2014

 През декември 2013г. експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 63 проверки в 50 промишлени обекта. Дадени са 55 предписания за отстраняване на нередности. За констатирани нарушения на екологичното законодателство са съставени четири акта. При проверка на сигнал са заловени нарушители, извършващи незаконна сеч в резерват „Купена” и съставени три акта на физически лица. За нарушаване разпоредбите на Закона за управление на отпадъците акт е съставен на физическо лице от гр. Септември за неизпълнено предписание да представи документи за платена продуктова такса при извършен внос на употребявани гуми.

Издадени са осем наказателни постановления на стойност 10 000 лв. за извършени нарушения на Закона за водите, Закона за управление на отпадъците и Закона за лечебните растения.

Акцент в контролната дейност на РИОСВ-Пазарджик през декември бяха проверките за изпълнение на предписания.