РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

14.01.2014

 В периода 17-19 януари 2014 год. в цяла Европа ще се проведе 38-то ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици.

За нашата страна задължителни за ежегоден контрол са 50 територии, чието отчитане осигурява данни за 98% от числеността на зимуващите в страната популации. Резултатите ще установят разпространението и промените в числеността им, състоянието на влажните зони, където се срещат и заплахите за зимуващите птичи популации у нас. На територията на страната ще бъдат посетени над 200 водоема - реки, езера, язовири и Черноморското крайбрежие, които са важни техни местообитания.

Най-значимите влажни зони в област Пазарджик са: язовир “Тополница”, рибарниците край село Звъничево, река Марица. По поречието й, във водоемите, разположени в близост и северно от реката, язовир „Тополница” и в някои микроязовири ще бъдат преброени зимуващите там гъски, лебеди, гмурци, чапли, корморани и др.

На територията област Пазарджик в преброяването ще участват експерти и специалисти от направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони" на РИОСВ и екипи на ФПС “Зелени Балкани” и Българско дружество за защита на птиците.