РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

22.01.2014

 Общини, кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси имат възможност да се включат с проекти в Националната кампания „За чиста околна среда 2014 г.” на тема: „Обичам природата - и аз участвам”.

Кампанията е на Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

С до 10 000 лева ще бъдат финансирани проектите на общини и кметства, а до 5000 лв. ще бъдат отпуснати на училища и детски градини. Допустимите дейности в проектите за общините са залесяване с дървета, храсти и цветя на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих /пейки, беседки и т.н./, изграждане или ремонтиране на детски площадки, спортни съоръжения и др. Относно училищните проекти, е желателно дейностите да са обвързани пряко с учебния и / или възпитателен процес и предвидения учебен материал, особено в раздел природа, човек и природа, опазване на околната среда, природни ресурси, биоразнообразие и други.

Крайният срок за внасяне на проектите в ПУДООС е 21 февруари 2014 година.