РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

10.02.2014

47 сигнала подадоха граждани, фирми и институции на "зеления телефон" на РИОСВ-Пазарджик през 2013-та. Най-многобройни са обажданията за изхвърлени отпадъци на нерегламентирани места, горене на гуми и масла и незаконни дейности с отпадъци. Нееднократни са сигналите за замърсявания на води от дейността на промишлени обекти, за неприятни миризми, запрашаване, незаконна сеч, както и за намерени защитени птици в безпомощно състояние.

Експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 41 проверки в 38 обекта по подадените сигнали. 21 са определени за основателни, а 22 за неоснователни. 4 са препратени по компетентност. За отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство са дадени 25 предписания, а за най-драстичните нарушения са съставени 3 акта по Закона за водите. Наложените финансови санкции са в размер на 11 000 лева.

През януари 2014г. са извършени проверки по 6 сигнала, 5 от тях са основателни. За нарушенията са дадени предписания със срок. Предстои последващ контрол. През последния месец граждани сигнализираха РИОСВ за намерен мишелов със счупено крило в Пещера и за простреляна забулена сова в Пазарджик. Защитените птици са изпратени за лечение и възстановяване в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.