РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

12.06.2012

Подадена жалба на жител на с. Аканджиево за замърсяване на река Марица от дейността на кравеферма предизвика проверка на РИОСВ, в присъствието на кмета на селото и еколога на община Белово.

При извършения оглед експертите констатираха, че кравефермата, в която се отглеждат 30 крави и 6 телета се намира извън регулацията на селото, в бивш стопански двор. Почистването на помещението и откритата площадка е ръчно, посредством „сух способ”, от който не се формират отпадъчни води. Помещенията и площадката нямат изградена канализация. Млякото се събира в обособен пункт с охлаждаща вана и санитарен възел. Отпадъчните води от санитарния възел и измиването на ваната за мляко се отвеждат чрез новоизграден колектор от РVС ф 110 до река Марица. Във фермата няма пречиствателно съоръжение или септична яма.

Във връзка с направените констатации РИОСВ-Пазарджик предписа на собственика да открие процедура пред Басейнова дирекция, гр. Пловдив и до 11.07.2012г. да представи разрешително за заустване на отпадъчни води, а до 30.07.2012г. да изгради пречиствателно съоръжение за отпадъчните води, които си формират от санитарния възел и измиването на ваната за мляко.

След изтичане на посочените срокове ще бъде извършен последващ контрол. При неизълнение на предписанията, ще бъдат наложени санкции.