РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

21.02.2014

 Едно юридическо и две физически лица са заявили в РИОСВ–Пазарджик намерение за изкупуване на лечебни растения под ограничителен режим на ползване през 2014 год.

Заповед на министъра на околната среда и водите от 3 февруари 2014г. определи квоти за допустимите за събиране през тази година количества билки от естествени находища извън територията на националните паркове.

За област Пазарджик отпуснатите квоти (кг. сухо тегло) са за следните видове лечебни растения: 200 кг. цвят и 100 кг. грудка от Божур – червен, 150 кг. кори от елшовиден Зърнастец, 400 кг. Иглика /цвят/ и 100 кг. Иглика /корен/, 550 кг. плод Кисел трън, 450 кг. стрък Лазаркиня, 500 кг. стрък Лудо биле, 800 кг. корен Лудо биле, 250 кг. стрък Ранилист лечебен, 150 кг. корен Ранилист лечебен, 300 кг. корен Решетка, 50 кг. стрък лютива тлъстига и 500 кг. стрък Шапиче. Отпуснатите квоти са поименни и без право на преотстъпване.

При неспазване на определените квоти фирмите търпят финансови санкции до 3 000 лева и губят право за участие в разпределението през следващата календарна година.

На територията на РИОСВ-Пазарджик са регистрирани 76 билкозаготвителни пункта. Представените в инспекцията отчети показват, че изкупените количества не надхвърлят одобрените квоти. При проверки на билкозаготвителни пунктове през 2013г. експертите на РИОСВ-Пазарджик констатираха нарушения от различно естество: изкупуване на лечебно растение под режим (иглика), непредставяне на позволителни за ползване, неводена отчетност. За установените нарушения са предприети административно-наказателни мерки. Дадените 12 предписания са изпълнени в срок.