РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

26.02.2014

 Във връзка с вменените от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ отговорности на кметовете на населени места, РИОСВ-Пазарджик предписа засилен контрол и недопускане изгарянето на гуми във връзка с отбелязване на наближаващия християнския празник Сирни Заговезни на 02.03.2014г.

РИОСВ заостря вниманието върху този проблем, заради ежегодни сигнали за запалени гуми на Сирни Заговезни и влошено качество на атмосферния въздух на цели райони, особено по селата.

При горене гумите, отработените масла и синтетичните материали се превръщат в неорганизиран източник на вредни емисии в атмосферата. Във въздуха се отделят : въглероден оксид, циановодород, метан, тежки метали, диоксин и фурани, които са канцерогенни. Подобни действия не само крият риск за здравето на хората, но са и нарушение на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. Предвидените глоби за нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци са от 1400 до 5 000 лева, а за неупражнен контрол от страна на кметовете от 1400 до 4 000 лева.