РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

17.03.2014

РИОСВ-Пазарджик започва разяснителна кампания за вредите за човешкото здраве и околната среда от палене на стари автомобилни гуми с информационни срещи с бизнеса.

Директорът на РИОСВ-Пазарджик Костадин Гешев ще проведе срещи със собствениците на 29 пункта за смяна на гуми в Пазарджик на 18 и 20 март. На срещите ще бъдат обсъдени начини за по-ефективно управление на този вид отпадък и засилване на партньорството с бизнеса в процеса.

Eксперти от екоинспекцията ще представят изискванията на Закона за управление на отпадъците при съхранение на автомобилни гуми и дейности с тях. Предвидени са и информационни материали за вредите за човешкото здраве от изгарянето на гуми, както и санкциите при подобни нарушения.

Старите автомобилни гуми са най-голямата крупнотонажна продукция, съдържаща полимерни отпадъци, които не се разлагат в природата. Преработката (унищожаването) им е един от най-важните екологични проблеми на нашия век.