РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

18.03.2014

Директорът на РИОСВ-Пазарджик Костадин Гешев проведе днес първата среща със собственици на автосервизи и пунктове за смяна на гуми в Пазарджик. На срещата той предложи съвместни действия за решаване на проблема с неправилното депониране и оползотворяване на този отпадък. Беше представена разработена схема за ежедневно извозване на стари автомобилни гуми от обектите в Пазарджик в периода 1 април – 15 май, сочен като пиков за смяната им, без това да ангажира бизнеса с допълнителни такси.

Директорът на РИОСВ сподели очакванията си, че по този начин поне 80% от старите гуми няма да попаднат на места, където се оползотворяват неправилно – за добиване на скрап, чрез запалване / най-често на сметищата / и за отопляване на оранжерии.

Експерти на РИОСВ разясниха изискванията на Закона за управление на отпадъците при съхранението и транспортирането на автомобилни гуми и начинът за водене на отчетност. Бяха раздадени информационни материали за вредите за човешкото здраве от изгарянето на гуми, както и за санкциите при подобни нарушения.

Кампанията ще продължи със срещи с бизнеса на 20 март /четвъртък/ и с кметовете на населени места през следващата седмица.