РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

21.03.2014

 Производството и преносът на енергия изискват използването на водните ресурси, особено от водни, ядрени и термални енергоизточници. От друга страна 8% от световния добив на енергия се използва за изпомпване, пречистване и транспортиране на вода до различни потребители.

През 2014 г. ООН ще работи в тясно сътрудничество с държавите-членки и другите заинтересовани страни за колективно насочване на вниманието към връзката между Водата и Енергията. Тази взаимовръзка е от жизнено значение и за преодоляването на неравенството и подобряване на битовите условия на хората, които живеят в гета и бедни райони. За много от тях достъпът до чиста питейна вода, подходяща канализация и безопасна храна е въпрос на оцеляване, което, в голяма степен, зависи и от енергийните услуги.

Цели на Световния ден на водата 2014:
Повишаване информираността за взаимовръзките между вода и енергия; Принос към политическия диалог, който се фокусира върху широк спектър от въпроси, свързани с взаимовръзката Вода и Енергия; Да демонстрира, че интегрираните подходи и решения по водно-енергийните въпроси могат да постигнат по-големи икономически и социални въздействия; Да определи ключовите заинтересовани страни във връзката Вода – Енергия и активно да ги ангажира в по-нататъшното развитие на водно-енергийните връзки.