РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

04.06.2012

През месец май 2012г. експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 127 проверки в 110 обекта. Съставени са 4 акта за установени административни нарушения – 1 по ЗУО, за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на общинско депо и 3 по Закона за водите - за непредставени доклади за изпълнение на условията в разрешителни за заустване. Дадените предписания са 43.

Извършени са 5 проверки на изкупвателни пунктове за охлюви и на ферма за охлюви за спазване разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие – нарушения не са констатирани.

През май експертите извършиха проверки по постъпили 7 сигнала от граждани и държавни институции: за птици в безпомощно състояние (бухал и горска ушата сова); за отглеждане на змии в частен дом; за отглеждан в малка клетка скален орел в зоологическата градина на гр. Пазарджик и за извършено нападение върху домашни животни. Защитените видове птици са изпратени за лечение в спасителен център – Стара Загора. Змиите са с издадени регистрационни карти за видове в обхвата на Конвенция CITES и се отглеждат в терариуми. Проверка в зоологическата градина установи, че сигналът е основателен. Дадено е предписание на община Пазарджик за преместване на птицата и осигуряване на подходящи условия за отглеждането и. От направен оглед на място беше установено, че домашните животни са нападнати от бездомни кучета, оставени да пашуват без взети превантивни мерки.