РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

04.06.2012

На 02.06.2012г.(събота) към 16.45 часа на телефон 112 е подаден сигнал за умряла риба при моста на село Бошуля.

Направен оглед към 17.30 часа установи наличие на 3-4 броя умрели риби, специфичен мириз на фекалии и сив цвят на водата на река Тополница в участъка преди вливането й в река Марица.

Служители на Регионалната лаборатория в Пазарджик взеха водни проби от четири точки: от Тополница – моста при с. Бошуля, от р. Елшишка – моста за с. Априлци, от дрениращи води след лагуните на „Свиком” АД – свинекомплекс - с. Априлци и от р. Елшишка, преди свинекомплекса. Предстои анализ на взетите водни проби, който ще установи замърсителя.

На 2 юни е подаден сигнал и за наличие на мазут в р. Панагюрска Луда Яна на изхода на Панагюрище в посока Пазарджик от оперативен дежурен в пожарна служба, гр. Пазарджик. Проверката и извършен оглед установиха, че сигналът е основателен. Констатирано е наличие на мазут в отпадъчните води, изтичащи от канализационния колектор на гр. Панагюрище, наличие на петна мазут по брега на реката и във водата, на около 200 м надолу по течението й. Локализиран е източникът на замърсяването – мазутното стопанство на „Яна” АД, гр. Панагюрище. Падналите валежи на 01.06.2012г. са повишили нивото на водите в мазуто-разделителната шахта За започналото изнасяне на мазут към градския колектор и настъпилата аварийна ситуация, установена от оператора в 16,49 часа РИОСВ не е уведомена. Дружеството е предприело незабавни мерки за предотвратяване на по-нататъшно замърсяване: преграждане на реката след заустването в градския колектор с нефтоулавящи материали и събиране на мазута.

При проверката са взети водни проби от изходящата шахта на „Яна”АД, от канализационния колектор на гр. Панагюрище и на 200 м надолу по течението от р. Панагюрска Луда Яна. Дадено е предписание за представяне на информация за аварийната ситуация и за количеството мазут, постъпило в канализационния колектор.

На 03.06.2012г. (неделя) съвместно с БД ИБР, гр. Пловдив е извършена проверка по течението на реката. На около 2 км. от заустването на колектора не е установено замърсяване. От настъпилия инцидент не са създадени условия и няма опасност за живота и здравето на населението. Замърсяването е локализирано. Предприети са незабавни мерки за почистването на реката.