РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


25.06.2014

РИОСВ - Пазарджик започна информационната кампания „Разделното събиране- първа стъпка в зеленото ежедневие” сред администрациите в областта с предоставените вчера 100 контейнера за разделно събиране на община Панагюрище. Контейнерите са изработени от рециклирана хартия и дарени за кампанията от „Дуропак Тракия”АД. Ще бъдат раздадени на служителите в община Панагюрище и осемте й кметства. Целта на кампанията е повторното оползотворяване на отпадъчната хартия и опаковки от стъкло и пластмаса, генерирани в работния процес на администрациите. Инициативата цели администрацията да бъде пример на бизнеса и гражданите, от които изисква подобни практики. Очакван ефект е финансовият ресурс, който ще се акумулира от средствата, получени от предадените отпадъци да послужи за закупуване на канцеларски материали за администрациите.

Утре, заявените контейнери за участие в кампанията ще получат общинските администрации в Пещера / 100 / и Брацигово / 80 /.