РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

29.07.2014

 В края на месец юни РИОСВ започна кампания за превръщане на разделното събиране на отпадъците от работния процес на администрациите в област Пазарджик в „зелено ежедневие”. На всеки от служителите в общините и кметствата, на служителите в РИОСВ и Регионална дирекция социално подпомагане, е предоставен контейнер от рециклирана хартия, изработен и дарен за кампанията от „Дуропак Тракия” АД. Целта е да се оползотворяват повторно отпадъчната хартия, опаковките и пластмасата, генерирани в работния процес на администрациите. Инициативата цели, с отговорното си поведение, те да дадат пример на бизнеса и гражданите, от които изискват подобни практики. Очакван ефект е финансовият ресурс, който се акумулира от средствата, получени от предадените отпадъци, да се използва от администрациите за закупуване на канцеларски материали и консумативи.