РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

09.05.2012

9 проекта от Пазарджишка област са сред одобрените за финансиране в рамките на Националната кампания “Чиста околна среда” и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема: „Обичам природата и аз участвам”.

От кандидатствалите 845 общини и кметства финансиране по 10 000 лева ще получат 103. С по 5 000 лв ще бъдат финансирани проектите на 54 училища и прогимназии от кандидатствалите 305 и на 42 детски градини от 299 участвали в конкурса. Подадените проектни предложения от общини, кметства, учебни и детски заведения и НПО от област Пазарджик бяха 61.

Финансиране от 10 000 лева ще получат 5 проекта с които са кандидатствали кметствата в Равногор, Попинци, Бъта, Ветрен и община Велинград. С по 5 000 лева ще бъдат реализирани проектните дейности на Прогимназия „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Пазарджик, ОДЗ „Червена шапчица” – гр. Септември, ЦДГ „Слънчо” – гр. Пещера и ЦДГ „1-ви юни”- гр. Панагюрище.

Проектопредложенията на училищата и детските градини са свързани най-вече с подобряване състоянието и размерите на зелените площи и средата за отмора и игри. По-различни намерения са заложени в проекта на ЦДГ”Слънчо”- гр. Пещера озаглавен „За животните с любов”. Общините и кметствата ще разполагат с до 10 000 лева, които да вложат в изпълнението на проекти за почистване на нерегламентирани сметища, почистване, озеленяване, подобряване на парковата среда и др.

Пълен списък на одобрените проекти може да се види на интернет-страницата на МОСВ.