РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

17.09.2014

 Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

 
Списък с резултати от проведен тест в конкурс за длъжността „Младши експерт масово разпространени отпадъци” в дирекция „Контрол на околната среда” на РИОСВ-Пазарджик
 
 
1.      Резултатите от проведения тест са следните:
 
Име, презиме, фамилия
Брой верни отговори
1
Петя Василева Кърпелова
10
2
Надежда Иванова Атанасова
7
3
Живка Романова Киприна
7
 
 
2.      Кандидати допуснати до интервю:
  
Име, презиме, фамилия
Брой верни отговори
1
Петя Василева Кърпелова
10
2
Надежда Иванова Атанасова
7
3
Живка Романова Киприна
7
 
Окончателния резултат се формира от сбора на резултата от теста умножен по коефициент 3 и резултата от интервюто умножен по коефициент 5.
 
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 17.09.2014 г. в сградата на РИОСВ-Пазарджик, ул. „Гурко” № 3, етаж 4, стая № 11.
 
Комисия:     
 
Председател:             /п/
                      /инж. Панайот Далакчиев/
                                               
Членове:
1.                  /п/
            /Гергана Чапразова/
                                              
 2.        /п/
            /инж. Сърма Атанасова/
 
            3.         /п/

            /инж. Наталия Дичева/ 

 
 
17.09.2014 г.
гр. Пазарджик