РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

22.05.2012

По повод 22 май – Международен ден на биологичното разнообразие експерти на РИОСВ изнесоха открит урок пред шестокласниците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр.Пазарджик.

Презентацията на тема:”Защитени територии, животни и растения в област Пазарджик” беше посрешната с интерес и породи въпроси за определени растителни и животински видове, за които децата не знаеха, че са защитени и трябва да бъдат опазвани – лалугер, костенурка, царски орел, петнист пор и др. Голям интерес предизвика и Червената книга за защитените видове на РБългария. До нея се докоснаха всички ученици на които бяха раздадени образователни брошури за биоразнообразието в област Пазарджик. Учителите получиха методически разработки на уроци с екологична насоченост, плакати на защитени територии и рекламни магнити с петте най-ценни и атрактивни защитени растения в региона.