РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

18.09.2014

 Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

 
Списък с окончателните резултати от проведен конкурс с кандидатите за длъжността „Младши експерт масово разпространени отпадъци” в дирекция „Контрол на околната среда” на РИОСВ-Пазарджик
 
В резултат на проведената конкурсна процедура комисия, назначена със Заповед №  РД-08-171/15.08.2014 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса кандидати:
 
1.      Петя Василева Кърпелова – 177,50 точки;
2.      Надежда Иванова Атанасова – 166,00 точки;
3.      Живка Романова Киприна – 164,75 точки
 
Комисия:
 
Председател:             /п/
/инж. Панайот Далакчиев/
                                                
Членове:
 
1.         /п/
/Гергана Чапразова/
                                              
2.                  /п/
/инж. Сърма Атанасова/
 
3.                  /п/
/инж. Наталия Дичева/
 
 
17.09.2014 г.
гр. Пазарджик