РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

18.09.2014

  Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

 
СЪОБЩЕНИЕ
 
за участниците в проведен конкурс за длъжността „Младши експерт масово разпространени отпадъци” в дирекция „Контрол на околната среда” на РИОСВ-Пазарджик
 
 
Уважаеми участници,
 
Уведомяваме Ви, че бихте могли  да получите извлечение от протокола отразяващ окончателните резултати от проведения конкурс в сградата на РИОСВ-Пазарджик, ул. „Гурко” № 3, етаж 4, стая № 19 от главен  специалист „Човешки ресурси и финансова дейност”- Наталия Дичева от 9,30 ч. на 19.09.2014 г. до 17,30 ч. на 24.09.2014 г.
 
 
Комисия:
 
Председател:             /п/
/инж. Панайот Далакчиев/
                                                
Членове:
 
1.         /п/
/Гергана Чапразова/
                                                              
2.                  /п/
/инж. Сърма Атанасова/
 
3.                  /п/
/инж. Наталия Дичева/
 
 
18.09.2014 г.
гр. Пазарджик