РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

07.10.2014

 През месец септември експертите и специалистите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 71 проверки в 59 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 61 предписания. Издадени са 4 наказателни постановления на стойност 23 100 лв. На физическо лице от с. Дорково е наложена глоба от 100 лв. по Закона за лечебните растения за това, че суши лечебни растения под специален режим без разрешена квота за тази дейност. Имуществена санкция от 3 000 лв. по Закона за опазване на околната среда е наложена на „Биовет”АД, гр. Пещера за неизпълнено предписание за класифициране на отпадъци от композитни опаковки. Имуществени санкции от 10 000 лева са наложени на „Свиком”АД, свинекомплекс, с. Априлци и на „Промишлени системи”ООД, гр. Пазарджик за неизпълнени условия в издадените им комплексни разрешителни.

През септември са съставени 3 акта по Закона за водите – 2 за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения – на „Пако“АД, гр. Пазарджик и на „БДЖ“ЕООД-ППП-Пловдив, Локомотивно депо гр. Септември, а на „Елмет“ЕООД гр. Панагюрище - за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без разрешително. Съставен е акт и на физическо лице, за нарушение на Закона за управление на отпадъците - нерегламентирано третиране на отпадъци в землището на с. Симеоновец, община Септември. .

От началото на годината са извършени 662 проверки на 597 обекта. Дадени са 518 предписания, съставени са 22 акта и издадени 30 наказателни постановления.