РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

05.11.2014

  През октомври експертите на РИОСВ извършиха 92 проверки в 84 промишлени обекта на територията на област Пазарджик. Дадени са 69 предписания за отстраняване на несъответствия с екологичното законодателство. Издадени са две наказателни постановления. На „Синсинати”ЕООД, гр. Панагюрище е наложена имуществена санкция от 7 000 лв. по Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности с отпадъци без издадено разрешително. За изпускане на отпадъчни води със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения в издаденото разрешително за заустване е наложена санкция от 1 000 лв. по Закона за водите на „Тейк Енерджи”ЕООД, с. Гелеменово. / бензиностанция с автомивка /

Акцент в контролната дейност на инспекцията бяха проверките за изпълнение на условията в разрешителните за заустване и изправността на пречиствателните съоръжения. След извършени реконструкции на Пречиствателната станция за отпадни води и пречиствателно съоръжение са отменени текущите месечни санкции на „Дуропак Тракия“АД, гр. Пазарджик и „Огняново Уайнъри“ООД, с. Огняново. Взетите водни проби показват, че отпадъчните води на обектите отговарят на индивидуалните емисионни ограничения, поставени в Комплексните разрешителни.