РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

05.11.2014

Специалисти на РИОСВ-Пазарджик ще участват в масирано обследване на популацията на кафявата мечка в Смолянски регион, което ще се проведе в рамките на три дни.

От 5 до 7 ноември 80 служители/експерти от МОСВ, ИАОС, РИОСВ, ДНП Рила и ДНП Пирин ще участват в акция за събиране на данни за кафявата мечка, необходими за определяне числеността и разпространението на популацията й на територията на регион Смолян. Такава акция ще се проведе и на територията на Югозападна България в периода 19 – 21 ноември 2014г. Обобщените данни ще определят числеността на вида за 2014г.

МОСВ извършва ежегодно това обследване. За реализирането му ще бъде използван маршрутен метод-обхождане на 60-80 маршрута и намиране на следи в посочени райони. Получените данни ще бъдат предоставени на Института по информационни и комуникационни технологии – Българска академия на науките (ИИКТ-БАН) и на Националния природонаучен музей (НПМ) при БАН, които извършват : определяне автентичността на данните, структурата на популацията, експлоатация на данните, сравнение и анализ на сега получените резултати с тези от миналата година и установяват числеността на популацията. Посочените дейности се извършват от двата института по проект с финансиране от ПУДООС.