РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

10.11.2014

Експерти на РИОСВ-Пазарджик съставиха днес акт за административно нарушение на управителя на дружеството „Еко Медет” ЕООД за изтичане на кисели води в река Луда Яна. За допусната „престъпна небрежност” и неуведомяване на РИОСВ за инцидента, на отговорните лица е съставен акт по Закона за водите. Финансовата санкция е в размер от 1000 лева до 5000 лева. На „Еко Медет” ЕООД е предписано изграждане на тръбопровод от кота 400 на окисния отвал към котлована на рудник „Цар Асен” и изпомпване на дренажните води до кота дъно на водоема.

Сигнал за замърсяването, подаден от тел. 112 в събота – 8 ноември предизвика незабавна проверка на екоинспекцията и Регионалната Лаборатория към ИАОС. На нея присъства и директорът на РИОСВ Костадин Гешев. Проверката констатира, че от водоем за „богати разтвори”, разположен под отвалите на рудник „Цар Асен І”, стопанисван от „Еко Медет”АД преливат дренажни води към р. Луда Яна. С цел неутрализация на киселите води е доставена хидратна вар за корекция на рН. Изграден е предпазен борд от чували с пясък за повишаване височината на приливната стена. Повдигната е предпазната дига на водоема. Изпомпването на дренажните води продължава и към момента.

Няма опасност за живота и здравето на хората в населените места по поречието на р. Луда Яна, за което свидетелстват данните от проверката на РЗИ.

Експертна група от РИОСВ- Пазарджик осъществява постоянен контрол за изпълнение на дадените предписания.