РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

27.11.2014

РИОСВ кани представители на Държавните ловни и горски стопанства в областта и на  Ловно-Рибарското Дружество в Пазарджик на обществено обсъждане на  „План за действие за вълка в България”.

Работната среща ще се проведе в Информационния кабинет на РИОСВ-Пазарджик – ул.„Гурко”№3, ет.3, стая 6 на 28 ноември /петък/ от 15:00 часа.

Планът за действие за вълка в България все още е в работен вариант. Изготвен е въз основа на Закона за биологичното разнообразие и Наредба №5 към него. Цели разбиране и ангажираност към съществуването на вида в България и редуциране на  конфликта вълк-човек, грижа за вида на популационно ниво, (т. е. не само в границите на страната ни, а и за популациите, които споделяме със съседните страни), като всичко това е съобразено с Директивата за местообитанията  (92/43) на ЕС.