РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

08.01.2015

 66 970 лева са постъпили в бюджетите на 4 общини в региона след наложени санкции от РИОСВ – Пазарджик през 2014г. Санкциите са за констатирани замърсявания на водни обекти и атмосферния въздух от производствени предприятия, извършващи дейност на територията на тези общини. Това са 80% от събраните суми от наложените имуществени санкции, които съгласно Закона за опазване на околната среда се превеждат в бюджета на общината, на чиято територия се намира обектът – замърсител.

От събраните средства община Панагюрище е получила 38 640 лева, община Пазарджик 23 825 лева, община Пещера 3 662 лева и община Белово 842 лева. Сумите трябва да бъдат изразходвани от администрациите по места за реализацията на екологични проекти и дейности за опазване и възстановяване на околната среда.