РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

08.01.2015

 През дeкември 2014г. експертите и специалистите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 82 проверки в 69 промишлени обекта в региона. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 35 предписания. Съставени са пет акта на юридически лица. За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без разрешително е съставен акт по Закона за водите на „Еко Медет“ЕООД. На собственик на сушилня за дървен материал в гр. Брацигово е съставен акт по ЗУО - за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. За неизпълнено предписание и неизпълнение на условия в комплексните разрешителни, на „Панагюрска медна компания“ООД и „Дуропак Тракия”АД са съставени три акта по Закона за опазване на околната среда /ЗООС/.

През декември директорът на РИОСВ издаде четири наказателни постановления на обща стойност 10 000 лв. На „Биовет”АД, гр. Пещера и „Пако”АД, гр. Пазарджик са наложени имуществени санкции от 3 000 лв. по Закона за водите - за изпускане на отпадъчни води със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения в разрешителните за заустване на тези обекти. Санкция от 2 000 лв. по Закона за водите е наложена за същото нарушение на „БДЖ”ЕООД-ППП-Пловдив. За заустване на отпадъчни води без разрешително, на „Елмет”ЕООД, с. Баня, община Панагюрище е наложена имуществена санкция от 2 000 по Закона за водите.