РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

19.01.2015

И тази година Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ отпуска чрез своето Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ 3,5 млн. лева за кампанията „За чиста околна среда”.

Кампанията се провежда от 12 години и е доказала своята устойчивост. Осъществява се от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и ПУДООС. От 2009 година до сега в рамките на програмата са реализирани 2048 проекта.
Покана за участие тази година е отправена към две групи кандидати. За училища, детски градини и обединени детски комплекси са определени общо 1,2 млн. лева. Техните проекти могат да получат финансиране в размер до 5000 лева.
За другата група - общини и кметства са заделени средства в размер на 2, 3 млн. лв., а финансирането им е в размер до 10 000 лева.
За всички кандидатстващи крайният срок за подаване на проектите е 20 февруари, в ПУДООС. След оценка одобрените проекти ще бъдат обявени на 3 април. Подпомагат се дейности, свързани с опазването на околната среда в образователния и възпитателния процес, а в общините - проекти за залесяване, зацветяване, създаване на зони за отдих, детски и спортни съоръжения на открито, билкови градини в училищата.
Очаква се засилен интерес към кампанията.
През тази година училища, детски градини и обединени детски комплекси ще могат да изпълняват проектите си до 30 октомври и да ги отчетат през ноември. За кметства и общини срокът за изпълнение е до края на ноември, а отчитането - през декември.

Повече подробности за реда и условията за кандидатстване в конкурса може да видите тук - http://pudoos.bg/