РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


26.04.2012

На основание получените резултати, комисията класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса кандати, както следва:

1. инж.Атанаска Георгиева Попова – 150 точки

2. инж.Иван Николов Божков – 136 точки

3. инж.Иван Димитров Аврамов – 124 точки

още