РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

18.05.2015

Приключиха проверките на РИОСВ за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци в речните легла и прилежащите им територии в 12-те общини на област Пазарджик. В изпълнение на заповедта на министъра на околната среда и водите от 12 февруари 2015 г., инспекцията уведоми кметовете на всички общини да предприемат мерки за недопускане на зъмърсявания с отпадъци, включително на речните легла и прилежащи им територии, както и мерки за почистване, в срок до края на март.

14 екипа от експерти на РИОСВ извършиха 31 проверки по поречията на реките Марица, Пишмишка, Крива река, Тополница, Луда Яна и притоците й Елшишка, Панагюрска Луда Яна, Мареш и Банска Луда Яна, на реките Умишка, Розовска, Стара река, Чепинска, Яденица, Фотинска, Новомахаленска, Луда, Доспатска, Мътница и на отводнителни канали в 12-те общини и 19 кметства. За констатирани замърсявания са дадени 31 предписания, 30 от които са изпълнени.
От растителни и битови отпадъци са почистени речните корита на Елшишка и Панагюрска Луда Яна, коритото и бермата на р. Марица при селата Синитово и Говедаре, десният бряг на р. Мареш в Панагюрище и ската на р. Умишка в Брацигово. Общините Велинград и Ракитово почистиха замърсени с отпадъци терени в коритата на реките Чепинска и Мътница, а община Сърница разчисти брега на р. Доспатска от битови отпадъци.

На кметовете на Звъничево, Огняново и Черногорово са съставени актове и издадени наказателни постановления, с които са наложени глоби в размер на 1400 лв. Акт за административно нарушение и наказателно постановление за глоба в размер на 3000 лв. са съставени на кмета на Пазарджик. На Тодор Попов е съставен и акт за неизпълнено предписание за почистване от отпадъци на замърсени терени в леглата и прилежащи територии на Марица и Тополница, в землището на областния град. Предстои издаване на наказателно постановление.

Добри са резултатите от почистването в общините Лесичово, Панагюрище, Пещера и Стрелча. По предписания на РИОСВ, освен замърсявания с отпадъци, от речните легла и прилежащите им територии е отстранена дървесна и храстова растителност за осигуряване на оптимална проводимост на речните корита.