РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

09.06.2015

 През май експертите на РИОСВ извършиха проверки за замърсявания с отпадъци на общинската и републиканска пътна мрежа на територията на 12-те общини в област Пазарджик. Не са констатирани замърсявания в проверените участъци, както и нерегламентирани сметища в съседни на пътната мрежа терени в общините Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Брацигово, Стрелча, Сърница, Ракитово и Лесичово.

Установено е замърсяване с опаковки от хартия и пластмаса около чешма в землището на Септември и край напоителен канал при село Злокучене, както и малки количества битови отпадъци край моста над река Марица в района на Септември. Битови отпадъци са установени на входно-изходните зони на село Драгиново и край ж.п. линията „Септември – Добринище“, в района на Велинград. Дадените предписания за ръчно почистване на терените са изпълнени.

Около входно-изходните зони на населените места в община Батак няма замърсявания.
Установено е складирането на строителни отпадъци – изкопани земни маси, камъни и асфалтови смеси, което е нерегламентирано по Закона за управление на отпадъците защото е различно от мястото на образуването им. Дадено е предписание в срок от един месец отпадъците да се предадат на лица, имащи право да ги съхраняват и/или оползотворяват.

Нерегламентирано сметище от битови и строителни отпадъци и замърсяване с опасни отпадъци – отработени масла и опаковки, замърсени с нефтопродукти в землището на село Сестримо, установи проверката в община Белово. Предписано е в кратки срокове да се почистят терените и отпадъците да се третират разделно. За тези нарушения, на кметовете на община Белово и село Сестримо ще бъдат съставени актове.