РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

09.06.2015

Eкспертите на РИОСВ извършиха през май проверки в 89 предприятия и фирми на територията на област Пазарджик. За отстраняване на допуснати нарушения са издадени 73 предписания. Три от тях съдържат мерки за преустановяване на прахово и шумово замърсяване от дейността на новоизграждащ се цех за пелети. След проверка на сигнал за нерегламентирано сметище в землището на село Овчеполци, предписанието на РИОСВ за почистването му е изпълнено в срок

През май са подадени пет сигнала за бедстващи защитени птици - щъркел, горски ушати сови, чухал и керкенез (обикновена ветрушка). Две горски ушати сови и керкенез са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, а други две птици от вида ушата сова са пуснати на свобода в подходящ район. Подаден е и сигнал за умрял щъркел в село Боримечково, който се оказа неоснователен.

За административни нарушения на Закона за управление на отпадъците и Закона за чистотата на атмосферния въздух са съставени четири акта. Издадени са четири наказателни постановления на обща стойност 7200 лева. С тях са санкционирани кметове, допуснали замърсявания на речни легла и прилежащи територии.